Tutoriale

Jak nadać dostępy Google Analytics – krok po kroku

Google Analytics to potężne narzędzie do analityki internetowej. Dzięki niemu możemy poznać ile osób wchodzi na stronę, jak się zachowują, co robią, kiedy i skąd wychodzą. To tak w bardzo dużym skrócie. W rzeczywistości jesteśmy w stanie zbadać wiele elementów niezmiernie przydatnych np. w e-commerce. W SEO korzystamy z Analytics m.in. do śledzenia kondycji serwisu.

Więcej „Jak nadać dostępy Google Analytics – krok po kroku”

Share